День українського козацтва

Антонович В.Б. Коротка історія Козаччини /В.Б.Антонович. - К. : Україна, 2004. - 302 с.

Бачинська О. Козацтво в "післякозацьку" добу української історії (кінець XVIII - XIX ст.) /Галина Бачинська. - К. : Вища школа, 2011. - 287 с.

Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734 - 1775 рр) /В.О.Голобуцький. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 421 с.

Голобуцький В.О. Чорноморське козацтво /В.О.Голобуцький. - Дніпропетровськ : Січ, 2008. - 494 с.

Горєлов М.Є. Держава і цивілізація в історії України /М.Є.Горєлов, О.П.Моця, О.О.Рафальський. - К. : Еко-Продакшн, 2009. - 879 с.

Григор’єв-Наш. Історія України в народних думах і піснях : для серед. та ст. шк. в. - К. : Веселка, 2011. - 286 с. ; іл.

Гуржій О. Іван Скоропадський /Олександр Гуржій. - К. : Альтернативи, 2004. - 310 с. - (Особистість і доба)

Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3-х т. - Т.1 (від найдавніших часів до кінця 18 ст.) /авт. тексту О.Кучерук. - Вид. перероб., доп. - К. : Спалах, 2004. - 215 с. ; іл.

Історія України та її державності /І.Є.Дещинський, О.І.Гаврилів, Р.Д.Зінкевич. - Вид. 3-тє, перероб. і доп. - Л. : Бескид Біт, 2005. - 367 с.

Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. - Т.1 /редкол. : В.А.Смолій (відп. ред.). - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 800 с. ; іл.

Корнієнко О. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659-1765 рр. /Олег Корнієнко. - К. : Наш час, 2008. - 488 с. - (Невідома Україна)

Пасічник М.С. Історія України : державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. /М.С.Пасічник. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Знання, 2006. - 735 с.

Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі соціально-політичного мислення XVI-XVIII ст. : у 2-х кн. - Кн.1 /Валерій Шевчук. - К. : Грамота, 2007. - 718 с. ; іл.

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире