Перелік періодичних видань (2018р.)

 

1. Аудитор України

2. Безпека життєдіяльності

3. Бухгалтерський облік і аудит

4. Вісник Книжкової палати

5. Інвестиції: практика  та досвід

6. Інформаційний бюлетень з охорони праці

7. Літопис книг

8. Маркетинг в Україні

9. Маркетинг и реклама

10. Охорона праці

11. Статистика України

12. HI-TECH PRO

13. Актуальні проблеми економіки

14. Банківська справа

15. Бібліотечна планета

16. Бібліотечний вісник

17. Винахідник і раціоналізатор

18. Вища освіта України

19. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання(додати до 2016р.)

20. Відомості Верховної Ради України

21. Всесвіт

22. Економіка України

23. Економіка, Фінанси. Право

24. Електротехніка і електромеханіка (додати до 2016р.)

25. Інформаційний  збірник та коментарі Міністерства освіти та науки (додати до 2016р.)

26. Логистика: проблемы и решения

27. Мир автоматизации

28. Мир упаковки

29. Літопис авторефератів дисертацій

30. Системні дослідження і інформаційні технології / System research information techologies

31. Принт плюс: бумага и полиграфия

32. Регіональна економіка

33. Спецвипуск газети «Освіта України» (додати до 2016р.)

34. Теорія і практика інтелектуальної власності

35. Український реферативний журнал»Джерело». Серія 2 «Техніка. Промисловість. Сільське господарство»

36. Упаковка

37. Фінанси України

38. Формування ринкових відносин в Україні

39. Образотворче мистецтво

40. Світ фінансів