ІНДЕКС НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

ІНДЕКС НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

МОН спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України розпочинають роботу над створенням власного відкритого індексу наукового цитування. Це дасть можливість відстежувати публікаційну активність та цитованість українських науковців, видань та установ, оскільки багато з них з різних причин залишаються поза межами таких баз, як Scopus та Web of Science.
Більше тут:
https://mon.gov.ua/…/mon-planuye-zapustiti-vidkritij-ukrayi…


Інструкція з реєстрації профілю дослідника в ORCID

 
 
 
 
 
 
 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – відкритий, некомерційний проект для створення та підтримки реєстру унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого та повного способу представлення результатів науково-дослідної діяльності. ORCID являє собою 16-значний числовий код. Літери написання імені та прізвища замінюються цифрами, що відразу вирішує низку проблем: уніфікується вимова і переклад іншими мовами, автоматизується ідентифікація автора і його зв'язок з опублікованими працями.
Переваги ORCID: 
- швидка реєстрація; 
- правильна ідентифікація дослідника; 
- зв'язок з іншими унікальними ідентифікаторами автора. ORCID можна пов'язати з AuthorID Scopus і ResearcherID Web of Science та ін.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ідентифікатор науковця Orcid Open Researcher – єдиний міжнародний реєстр унікальних ідентифікаторів вчених. ORCID унікальний завдяки своїй незалежності від наукових дисциплін і національних кордонів, а також взаємодії з іншими системами ідентифікації. Основною метою введення системи ORCID є можливість ідентифікації наукових робіт, написаних різними вченими з однаковими іменами та прізвищами. Ідентифікатор представляє собою 16 -значне число, унікальне для кожного автора. Обліковий запис ORCID включає в себе інформацію про ім’я вченого, його електронну адресу, назву організації та його дослідницької діяльності. ORCID враховує необхідність контролю за поширенням цих даних і надає відповідні інструменти для управління рівнем приватності даних. Структура ідентифікатора ORCID: ORCID ID являє собою номер з 16 цифр, узгоджений із стандартом ISO (ISO 27729). Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може містити велику літеру X , що представляє число 10. ORCID ID відображається як адреса виду http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx .На сьогодні членами ORCID є близько 300 організаций, у тому числі чимало авторитетних университетів та наукових видавництв. До речі, ORCID – одна з небагатьох систем, що дозволяє пов’язати різні унікальні ідентифікатори автора. Це є важливим, враховуючи кількість систем ідентифікації й те, що автор може бути зареєстрований у декількох з них.

Міжнародні наукометричні та реферативні бази даних

WEB OF SCIENCE: http://thomsonreuters.com/

SCOPUS: https://www.scopus.com/

DOAJ: http://www.doaj.org/

SCIRUS: http://www.scirus.com/

ISI: http://www.isi-web.org/

Ulrich's Periodicals Directory: ulrichsweb.serialssolutions.com

INDEX COPERNICUS: http://www.indexcopernicus.com/

CiteFactor: http://www.citefactor.org/

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ): http://elibrary.ru/

Academic Search EBSCOPublishing: http://www.ebscohost.com

OAJSE:http://www.oajse.com/

Google Scholar http://scholar.google.com.ua/

Ресурси вільного доступу

 E-LIS

Найбільший міжнародний відкритий електронний архів з бібліотекознавства та інформаційних наук.

EZB

Elektronische Zeitschriftenbibliothek – реферативно-повнотекстова база даних електронних журналів при бібліотеці університету Регенсбурга з різних галузей знань.

Getty Publications Virtual Library

Видання з мистецтва, історії, археології, архітектури і гуманітарних наук. Книги доступні для читання онлайн та для завантаження у PDF-форматі.

CiteSeerX

Пошукова система та цифрова бібліотека наукової літератури в галузі комп’ютерних наук та інформатики. Містить наукометричний апарат для аналізу цитування (Autonomous Citation Indexing - ACI).

Electronic Journals Library

Колекція електронних академічних журналів. Нараховує понад 64 тис. назв, з них у безкоштовному доступі – 29 тис.

Google Scholar

Повнотекстовий пошук наукової літератури (рецензовані статті, дисертації, книги, реферати, звіти тощо) у різних галузях знань

 

"Известия вузов.
Радиоэлектроника".

http://radio.kpi.ua/issue/view/2017
http://radio.kpi.ua/issue/view/2017-11

http://radio.kpi.ua/issue/archive

Центр учбової літератури

Українською академією друкарства придбано доступ до повнотекстової бази підручників видавництва "Центр учбової літератури". 
Доступ до бази надається з будь-якого автоматизованого робочого місця академії.

Адреса ЦУЛ:  http://culonline.com.ua/

Логин: uad

пароль: library

 

OATD.org – ресурс для пошуку дисертацій у відкритому доступі

Для вчених і бібліотекарів

 OATD.org – ресурс для пошуку дисертацій відкритого доступу, що публікуються по всьому світу. На сайті розміщено інформацію про дисертації понад як 1100 коледжів, університетів і науково-дослідних установ. Станом на листопад 2017 р. індексує 4 133 075 дисертацій.

 

На сайті розміщено дисератції, які захищені у таких державах:

 

 

Бібліографічні менеджери

Vak.in.ua - портал присвячений полегшенню процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України та проходження нормоконтролю при написанні  публікацій, курсових, дипломних, дисертацій та інших наукових робіт. Vak.in.ua допомагає швидко та легко оформити "Список використаних джерел".

Визначення індексів УДК, ББК, авторських знаків

Допомога у визначенні індексів Універсальної Десяткової Класифікації (УДК) надається науковцям, співробітникам, викладачам, аспірантам та студентам Української академії друкарства.