До 125 - річчя від дня народження Г.С. Сковороди

Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним.

Математика, медицина, фізика, механіка, музика зі своїми сестрами — чим глибше їх пізнаємо, тим сильніше палять серце наше голод і спрага.
 

 1. Сковорода Г. Твори: у 2 т. / Григорій Сковорода Т.2. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. - К.: Обереги, 2005. - 480 с.
 2. Сковорода Г. Твори: у 2 т. / Григорій Сковорода Т.1. - К.: Видавництво АН УРСР, 1961. - 640 с.
 3. Барабаш Ю. "Знаю человека.." Григорій Сковорода: поэзія, философія, жизнь / Ю. Барабаш. - М.: Художественная литература, 1989. - 236 с.
 4. Горський В.С. Історія української філософії: підручник. / В.С. Горський, К.В. Кислюк. - К.: Либідь, 2004 . - 488 с.
 5. Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підруч. / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. - К.: Книга, 2005. - 528 с.
 6. Кучинський М. Світ ловив мене / Микола Кучинський // Історичний календар. - К., 2002. - С. 408 - 411.
 7. Ляшенко Л. Блискавиця темної ночі: повість / Лука Ляшенко. - К.: Веселка, 1972. - 152 с.
 8. Ніженець А.М. Григорій Сковорода: пам'ятні місця на Україні / А.М. Ніженець, І.П. Стогній. - К.: Наукова думка, 1984. - 96 с.
 9. Пільчук І. Григорій Сковорода: художній життєпис / Іван Пільчук. - К.: Дніпро, 1971. - 264 с.
 10. Солонська Н. Григорій Сковорода / Наталія Солонська // Бібліотечний вісник. -1995. -№1. - С. 22-27.
 11. Філософія Григорія Сковороди / відп. ред. В.І. Шинкарчук. - К.: Наукова думка, 1972. - 312 с.
 12. Філософія: світ людини: курс лекцій / Віталій Табочковський та ін. - К.: Либідь, 2003. - 432 с.
 13. Хамітов Н. Історія філософії: проблема людини та її меж: навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш , С. Крилова. - К.: Наукова думка, 2000. - 272 с.
 14. Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди / Дмитро Чижевський. - Прапор, 2004. - 272 с.
 15. Шевчук В. Предтеча: роман / Василь Шевчук. - К.: Дніпро, 1972. - 256 с.

 

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире