9 листопада день української писемності та мови

6. Самійло Величко. Літопис. І том. / Переклав з книжної української мови. Валерій Шевчук: - Київ: Видавництво художньої літературим "Дніпро", 1991. - 374 с.

7. Українськиї правопис, Ін-т мовознавства НАН України, Ін-т укр.мови НАН України. - К.: Наукова думка, 2008. - 288 с.

8. Сучасна українська мова : підручник / О.Д.Понамарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д. Пономарева - 4-те вид. - К.: Либідь, 2008. - 488 с.

9. Лицар мови української. Роман Іванченко. Спогади про вчителя, вченого, друга / Упоряд. Г.П. Іванченко. - К.: Парламентське вид-во, 2008. - 280 с.

10. Калашник Г. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: Навчальний посіб. - К.: Знання, 2007. - 143 с.

11. Літопис руський / Перекл. з давньо рус. Л.Є. Махновця; Від. ред. О.В. Мишанич.- К.; Дніпро, 1989. - 591 с.

12. Словник - довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербського, З. Терлак. - К.: Знання, 2004. - 367 с.

13. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: Док. і матеріали / Упоряд: Л.Масенко та ін. - К.: вид.дім "Києво-Могилянська академія"., - 2005.- 399 с.

14. Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійло Величко, Гробянки. - К.: Дніпро, 2006. - 976 с.

15. Шевчук С.В. Укаїнське професійне мовлення: Навч. посіб. - К.: Алерма, 2011. - 248 с.

16. Марія Якубовська. Українська мова професійного спрямування: - Львів, 2014. - 276 с.

17. Радевич-Винницький Я., Іванишин В. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в національному відродження України / Я. Радевич - Винницький, В. Іваники. - Львів: Апріорі, 2012. - 212 с.

18. Семенюк О.М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О.М. Семенюк. -2-ге вид., - К.:"Видавництво Академії", 2012. - 216 с.

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире