Любов Волошин Образ жінки у творчості Олекси Новаківського

Нашій бібліотеці подаровано монографію Любов Волошин "Образ жінки у творчості Олекси Новаківського".

Любов Волошин є авторкою досліджень з питань українського мистецтва кінця ХІХ - початку ХХ ст., зокрема статей про творчість визначних художників періоду становлення новітного українського мистецтва - М. Сосенка, О. Кульчицької, І. Северина, М. Бойчука, А Манастирського, М. Козика.

Основні праці присвячені вивченню проблем творчості О.Новаківського, історії його мистецької школи, діяльності його учнів.

         

 

    

Монографія Любов Волошин - довголітньої дослідниці творчості Олекси Новаківського, заслуженого діяча мистецтва України, - присвячена ще одній яскравій сторінці у творчому доробку цього визначного українського художника.

 Автор праці, опираючись на числені літературні та архівні джерела, вперше у вітчизняній літературі насвітлює принципово важливу у творчості Олекси Новаківського роль жіночих образів, що були для нього улюбленим засобом поетичного іносказання та символістської трансформації реальності. В образах жінок митець втілював свої найбільш маштабні за думкою, програмні творчі задуми, в яких знайшли вираз основи його духовного світогляду та національні ідеали. Жінка персоніфікувала у його творах такі складні для візуального зображення теми, як неоромантична візія національного відродження України, рефлексії над сенсом життя та трагізмом людського призначення, погляди на жіноче начало, як носія життєдайних сил природи та ірраціональної влади еросу, роздуми про красу материнства та інші. У книзі проаналізовано також майстерність Новаківського, як портретиста жінок - його сучасниць, що нерідко були особистостями великого характеру  та складної драматичної долі.

У праці вперше в Україні публікується низка закордонних малярських творів Олекси Новаківського, а також малознаних його рисунків.

Книга адресована дослідниками - мистецтвознавцями, студентами вищих художніх учбових закладів, культорологами та усім шанувальникам мистецтва.

 

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире