Повнотекстова база "Праці вчених УАД"

 Факультет медіакомунікацій та підприємництва

Кафедра іноземних мов - http://inoz.uad.lviv.ua/

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи - http://ibas.uad.lviv.ua/

Кафедра медіакомунікацій - http://mk.uad.lviv.ua/

Кафедра підприємництва та маркетингу - http://pm.uad.lviv.ua/

Кафедра ПР та журналістики  - http://pr.uad.lviv.ua/

Кафедра суспільно-гуманітарних наук - http://sgn.uad.lviv.ua/

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування - http://feboio.uad.lviv.ua/

 

Збірник Круглого столу "Видавнича культура шкільного підручника"

Переглянути

 

Видавнича культура шкільного підручника: проблеми, що не втрачають актуальності : матеріали круглого столу 15 грудня 2020 року. – Львів : Українська академія друкарства, 2021. – 95 с.

Переглянути

 

Економічна безпека підприємства: підручн./ А.М.Штангрет, М.М.Караїм, О.В.Холіна, Х.О.Мендзіновська; за заг. ред. А.М.Штангрета. – Львів: УАД, 2016. – 284с.

Переглянути

 

Основи економічної безпеки підприємств: навч. посібн./ А. М.Штангрет, Д.С.Лозовицький, Я.М.Котляревський, О.В.Мельников, М.М.Караїм. – Львів: УАД. – 284с.

Переглянути

 

Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства: моногр./ за заг. ред. А.М.Штангрета. – Львів: УАД, 2017. – 276с.

Переглянути

 

Практикум з теорії статистики/ А.М.Штангрет, Я.В.Котляревський, І.В.Зубрей., З.В. Григорова. – Львів, УАД, 2011. – 372с.

Переглянути

 

Теоретико-методичні засоби формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою машинобудівного підприємства: моногр./ О.В. Холіна, А.М.Штангрет, Л.Є.Сухомлин, О.В.Мельников; за заг. ред. А.М.Штангрета. – Львів: УАД, 2016. – 220с.

Переглянути

 

Шира Т.Б. Термінологічний словник з фінансово-економічної безпеки/ Т.Б.Шира: Українська академія друкарства; за заг. ред. А.М.Штангрета. – Львів: УАД, 2017. – 474с.

Переглянути

 

Мандзіновська Х.О. Технологія діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки: навч. посібн./ Х.О.Мандзіновська: за заг. ред. А.М.Штангрета. – Львів: УАД, 2017. – 152с.

Переглянути

 

Фінансова безпека машинобудівного підприємства: Методичні засади формування та забезпечення/ Х.О. Мандзіновська, А.М. Штангрет, Я.В. Котляревський, О.В.Мельников; за заг. ред.. А.М.Штангрета. – Львів: УАД, 2016. – 226с.

Переглянути

 

Факультет комп'ютерної поліграфічної інженерії

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій - http://akt.uad.lviv.ua/

Кафедра інженерної механіки - http://im.uad.lviv.ua/

Кафедра комп'ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництва - http://kppv.uad.lviv.ua/

Кафедра прикладної математики і фізики - http://pmf.uad.lviv.ua/

Кафедра фізичного фиховання - http://fv.uad.lviv.ua/

 

Відтворення зображень растровими скануючими пристроями: навч. посібн./ Б.М.Гавриш, Б.В.Дурняк, О.В.Тимченко, О.В.Ющик.- Львів: УАД, 2016.- 180 с.

Переглянути

 

Дурняк Б.В. Основи інформатики. Робота з програмами Microsoft Office-Word, Excel, Access, Power Point: навч. посібн./ Б.В.Дурняк, М.Б.Поліщук, О.В.Тимченко. – Львів: УАД, 2017. – 316с.

Переглянути

 

Інформаційна технологія  розроблення когнітивних моделей засвоєння знань із комп'ютерних наук/ Б.В.Дурняк, М.Б.Поліщук, О.В.Тимченко, І.М.Лях. – Львів:УАД, 2019. – 184с.

Переглянути

 

Методи корекції та розпізнання спотворених зображень тексту/ Б.В.Дурняк, О.В.Тимченко, І.О. Кульчицька, М.М.Кляп. – Львів: УАД, 2019. – 126с.

Переглянути

 

Нечітке управління рулонними ротаційними машинами з кластеризацією технологічних параметрів: монографія/ Б.В. Дурняк, Я.О. Меденець, І.Т. Стрепко, О.В. Тимченко.- Львів: УАД, 2017.- 164 с.

Переглянути

 

Петрів Р.І., Єфімов А.В. Розрахунок і моделювання електротехнічних пристроїв засобами Delphi та MATLAB. - Львів: УАД, 2018. - 296с.

Переглянути

 

Факультет видавничо-поліграфічних, інформаційних технологій:

Кафедра графічного дизайну та мистецтва книги - http://gdmk.uad.lviv.ua/

Кафедра інформаційних мультимедійних технологій - https://imt.uad.lviv.ua/

Кафедра книжкової та станкової графіки - http://sg.uad.lviv.ua/

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій - http://www.kimt.uad.lviv.ua/

Кафедра  медіатехнологій та видавничо-графічних систем - http://mvgs.uad.lviv.ua/

Кафедра поліграфічних медійних технологій і паковань - http://pmtp.uad.lviv.ua/

Кафедра поліграфічного матеріалознавства і хімії - http://pmh.uad.lviv.ua/

 

Б. В. Дурняк, В. З. Маїк, В. Ц. Жидецький Довідник нормативних документів про наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів. Львів: Укр. акад. друкарства, 2020. 412 с.

Переглянути

 

Дурняк Б. В., Піх І. В., Сеньківський В. М. Теоретичні основи інформаційної концепції формування та оцінювання якості видавничо-поліграфічних процесів. Монографія. Львів: Українська академія друкарства, 2022. 356 с.

Переглянути

 

Гавенко С., Лабецька М., Котмальова О. Системний аналіз наукових досліджень: лабораторний практикум / Гавенко С., Лабецька М., Котмальова О. м. Львів : УАД, 2022. 124 с.

Переглянути 

 

Гавенко С. Системний аналіз у видавництві та поліграфії: методологічні та прикладні аспекти: навчальний посібник. Львів: Українська академія друкарства, 2022. 229 с.

Переглянути 

 

Маїк В. З., Конюхова І. І., Рибка Р. В. Методологія та організація науково-дослідницької діяльності: навчальний посібник. Львів: Укр. акад. друкарства. 2021. 236 с.

Переглянути 

 

Маїк В.З. Поліграфічні технології нанесення рельєфно-крапкових зображень (шрифт Брайля)/ Маїк В.З., Вакуліч Д.А.: монографія. - Львів: УАД,2020. - 196с.

Детальніше 

 

Маїк В. З., Садова Р. М., Жидецький В. Ц. Підготовка і захист дисертаційної роботи: навч. Посібник. Українська академія друкарства. Л.: УАД, 2021. 196 с.

Переглянути 

 

Репета В.Б., Шибанов В.В. Пошук науково-технічної і патентної інформації. - Львів: УАД, 2019. - 68с.

Переглянути

 

Ривак П.М., Шаблій І.В. Сучасні методи та засоби позиціювання аркушів в офсетних друкарських машинах. - Львів: Ліга-Пресс, 2012. - 148с.

Переглянути

 

Ривак П.М., Шаблій І.В. Практикум з технології друкарських процесів. - Львів: УАД, 2018. - 184с.

Переглянути

 

Ривак П.М. Технологія друкарських процесів: Лабораторний практикум. - Львів: УАД, 2021. - 224с.

Переглянути

 

Хамула О. Г. Технологічні особливості створення шрифтів для електронних видань : монографія / С. П. Васюта, Я. Й. Куць, О. Г. Хамула. Львів : Українська академія друкарства, 2020. 184 с.

Переглянути

 
посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире