Нові надходження. 2020

ІІІ-ІV квартал

004 Компютерна наука і технологія. Застосування компютера. Оброблення даних

Васюта С.

     Технологічні особливості створення шрифтів для електронних видань: монографія/ Світлана Васюта, Ярослав Куць, Орест Хамула. – Львів: УАД, 2020. – 184 с.

У монографії висвітлено історію розвитку шрифтів для електронних видань. Запропоновано теоретичні засади проектування та розроблення шрифтів, визначено та обгрунтовано множину факторів та параметрів шрифту, які впливають на зручність читання тексту в електронних виданнях. Розроблено моделі факторфв впливу на зручність читання з урахуванням звязків між ними та оптимізованими ваговими значеннями факторів. Проведено експериментальні дослідження щодо оцінки зручності читання, а також розроблено імітаційну модель проектування прототипів малюнків графем шрифту.

На завершальному етапі створено технологію проектування шрифтів для електронних видань, яка базується на компютерному синтезі графем шрифтів, що дає змогу автоматизувати процес проектування шрифту.

Видання розраховане на аспірантів та студентів старших курсів ЗВО відповідних спеціальностей, а також на працівників поліграфічної галузі, видавництв та редакцій.

 

091 Рукописи

Сопко О.

     Рукописна спадщина Івана Югасевича на зламі XVIII - XIX століть: монографія/ Одарка Сопко. – Львів: Афіша, 2017. – 180 с.

У виданні міститься мистецтвознавчий аналіз рукописів Івана Югасевича, який продовжив та розвинув традиції рукописних творів. Подана характеристика рукописних кодексів Закарпаття, а мистецький спадок Івана Югасевича розглядається як цілісне явище культури краю середини XVIII-XIX століть.

Для дослідників, історії книги, поціновувачів рукописних памяток, мистецтвознавців, художників, краєзнавців, етнографів, викладачів та студентів мистецьких навчальних закладів.

 

33 Економіка. Економічні науки

Засадко В.В.     Економічна безпека урбанізованих територій України: монографія/ В.В. Засадко. – Львів: Вид-во ННВК "АТБ", 2016. – 360 с.

 

У монографії представлені теоретико-методологічні основи, стратегічні пріоритети і сукупність засобів та прикладних рекомендацій щодо зміцнення економічної безпеки урбанізованих територій України. Монографія є авторським баченням системного дослідження сутності, сучасного стану та перспективрозвитку урбанізованих територій України крізь призму основних категорій економічної безпеки держави.

Рекомендовано науковцям, працівникам регіональних та місцевих органів влади та самоврядування, співробітникам організацій сприяння розвитку міст, викладачам та студентам економічних спеціальностей.

 

Шира Т.Б. Корпоративна безпека підприємств: теоретичні та прикладні аспекти: монографія/ Т.Б.Шира. - Львів: УАД, 2020. - 364с.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні аспекти забезпечення корпоративної безпеки підприємств. Запропоновано методологічний базис формування та функціонування системи корпоративнох безпеки підприємства. Розроблено модель інформаційно-аналітичного забезпечення в системі корпоративної безпеки підприємства. Сформовано методичний підхід до комплексного оцінювання корпорактивної безпеки підприємства. Обгрунтовано методичні засади оцінювання впливу зовнішніх та внутрішніх загроз на корпоративну безпеку примислових підприємств. Розроблено механізм управління корпоративною безпекою проомислових підприємств та організаційно-економічний механізм забезпечення корпоративної безпеки промислових підприємств. Здійснено моделювання забезпечення функціонування системи корпоративної безпеки підприємства. Обгрунтовано напрями удосконалення управління корпоративною безпекою підприємств шляхом формування та застосування внутрішньокорпоративного контролю та розвитку корпоративної культури.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів ЗВО, працівників органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.

 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Звичаї. традиції. Спосіб життя. Фольклор

Мушинка М. Від отчого порогу: зібрані твори. Т.1. Автобіографія. Праці про с. Курів та його околицю/ М.Мушинка; упоряд. О.Мушинка. - Пряшів: Центр антропологічних досліджень, 2018. - 918с.

Професор Микола Іванович Мушинка (!(№:) -  вчений україніст Словаччини - доктор філологічних наук, іноземний член НАН України та почесний доктор чотирьох університетів України. Автор понад півсотні книжок та майже двох тисяч наукових та публіцистичних статей з фольклористики, історії, літературознавства, мовознавства та інших ділянок. Перший том його зібраних творів охоплює автобіографію та праці про рідне селог Курів і йогог околицю.

 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля

 

Гавенко С.Ф. Поліграфічні технології маркування продукції штриховими кодами: монографія/ С.Ф.Гавенко С.Ф., О.Д.Конюхов, І.І. Конюхова - Львів: УАД, 2020. - 180с.

У монографії здійснено аналіз сучасного стану, методів та засобів маркування продукції штриховими кодами, зокрема з використанням поліграфічних технологій на етикетках, пакованнях різноманітних товарів; обгрунтовано доцільність застосування процесу друкування штрихових кодів офсетним способом друку та методів оцінювання їх якості та верифікації; систематизовано фактори впливу на геометричні параметри та оптичні показники відбитків штрихованих кодів.

Висвітлені теоретичні та практичні аспекти удосконалення технології маркування продукції  штриховими кодами з використанням фарб з магнітними властивостями; досліджено механізм взаємодії цих фарб з субстратами; описані розроблені методи оцінювання якості та верифікації штрихових кодів, які забезпечують правильність ідентифікації та уможливлює додатковий захист продукції від підробки.

 

Морщавка Ю.О. Забезпечення стратегії розвитку видавничої галузі національної економіки: монографія/ Ю.О.Морщавка. - К.: Парлам. вид-во, 2020. - 152с.

Монографія присвячена поглибленню теоретичного базису, методичних положень та науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення стратегії розвитку видавничої галузі національної економіки в транформаційних умовах, що забезпечить розробку альтернативних стратегій соціально-економічного розвитку видавничої галузі під впливом деструктивних та негативних факторів. Дослідження спрямоване на вирішення актуальних наукових проблем регулювання та управління макроекономічним середовищем видавничої галузі через концепти еволюційної парадигми стратегічного розвитку.

 

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

В бібліотеці УАД ви можете ознайомитись із збірником наукових праць " Вісник Закарпатської академії мистецтв" - за 2014, 2017, 2018 роки;

та "Науковим вісником Закарпатського художнього інституту" - за 2010, 2012, 2013 роки.

 

Опанащук М. Колеги. Портретні зарисовки/ М.Опанащук. - Львів: УАД, 2019. - 152с.

Видання прнисвячено мистецтву портретних зарисовок Заслуженого діяча мистецтв України Миколи Опанащука - відомого сучасного графіка і живописця, професора Української академії друкарства та Львівської національної академії мистецтв.

Альбом портретних зарисовок професора рисунку Миколи Опанущука як навчально-методичний матеріал буде суттєвим доповненням до навчальних програм із предмета "рисунок" для студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами "Книжкоао та станкова графіка" та "Графічний дизайн" спеціальностей "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" та "Дизайн" Української академії друкарства та інших мистецьких навчальних закладів.

 

Небесник І. Графічне мистецтво Закарпаття. Друга половина ХХ століття: монографія/ І.Небесник. - Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2020. - 236с.

У монографії проаналізовано основні етапи становлення графічного мистецтва в Закарпатті. Автор детально зупиняється на творчості художників, які здійснили найбільший вплив на розвиток цього виду мистецтва в краї та збагатили його стилістични й арсенал.

Хронологічні рамки дослідження окреслюють період з 1946 до 2010 року.

Історія графічного мистецтва Закарпаття ілюструє відносини між системами європейського образотворення та естетикою соціалістичного реалізму.

Ця праця адресована науковцям, мистецтвознавцям, викладачам та студентам мистецьких закладів.

 

 

 

 

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире