ІІ півріччя 2021

Нові надходження ІІ півріччя 2021

614 Охорона здоров′я та гігієна. Попередження нещасних випадків

 

Бєгун В.В.       Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): навч. посіб./ В.В. Бєгун, І.М. Науменко.- К., 2004.- 328 с.

Навчальний посібник з першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності", блок змістовних модулів "Забезпечення соціальної, природної та техногенної безпеки". На сучасному рівні знань викладено методологію оцінки ризику та людського чинника, що складає теоретичну передумову переходу на систему аналізу та управління ризиками як основу регулювання безпеки населення і територій, забезпечення гарантованого рівня безпеки громадянина, суспільства. Наведено приклади застосування метода  IRRAS для ідентифікації побутових, природних та техногенних джерел небезпек.

 

930 Історична наука. Історіграфія

Малоросійський приказ. Описи фонду №229 Російського державного архіву давніх актів/ упоряд. Т.Г. Таїрова-Яковлєва.- К.: Кліо, 2021.- 496 с.- (Джерела; т. І).

 

У книжці опубліковано описи Малоросійського приказу, що зберігаються в Російському державному архіві давніх актів. Описи, укладені упродовж ХVIII - XX ст., дають вичерпне уявлення про склад фонду, хронологічні межі й специфіку збережених документів. Публікацію описів супроводжують вступні статті, коментарі та індекси.

 

 

Малоросійські справи. Описи фонду №124 Російського державного архіву давніх актів/ упоряд. Т.Г. Таїрова-Яковлєва.- К.: Кліо, 2021.- 652 с.- (Джерела; т. ІІ).

У книзі опубліковано описи фонду 124 "Малоросійські справи", що зберігаються в Російському державному архіві давніх актів. До нього увійшли матеріали Посольського приказу, Малоросійського приказу, Посольської канцелярії та Колегії закордонних справ. Описи укладені впродовж ХVIII - XX ст., дають змогу ознайомитися зі складом фонду, окреслюють хронологічні рамки та розкривають специфіку збережених документів. Видання супроводжується вступними статтями, коментарями та індексами. книжка продовжує серію публікацій описів фондів РДАДА, що стосуються історії України раннього нового періоду.

 

 

 

Батуринський архів та інші документи з історії українського гетьманства 1690-1709 рр./ упоряд. Т.Г. Таїрова-Яковлєва.- К.: Кліо, 2021.- 344 с.- (Джерела; т. ІІІ).

 

 

До видання увійшли документи, що стосуються історії Українського гетьманства 1690-1709рр., зокрема корпус так званого Батуринського архіву, вивезеного О,Д, Меньшиковим з гетьманської резиденції в 1708р., що збереглися в архівах Санкт-Петербурга і Москви. Документи являють собою вхідну канцелярію І.С.Мазепи - єдиний гетьманський архів кінця ХVII - початку XVIII ст., що дійшов до наших днів. Крім того представлено оригінали й копії універсалів І.С.Мазепи, які не увійшли до сучасного українського видання універсалів або увійшли з різночитаннями. Видання доповнене словником, покажчиками імен та географічних назв, хронологічним покажчиком документів.

 

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире