ІІ півріччя 2021

Нові надходження ІІ півріччя 2021

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка.

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок

 

Петрів Р.І. Проектування мікропроцесорних систем в поліграфії на основі фотометричних засобів у середовищі Multisim та Delph: навч. посібн./ Р.І.Петрів, А.В.Єфімов. - Львів: Українська академія друкарства, 2021 .- 336с.

У навчальному посібнику розглянуто використання фотометричних засобів контролю в автоматизованих мікропроцесорних системах поліграфії. Наведені конкретні приклади застосування фотометричних засобів у системах контролю характеристик паперу, товщини шару фарби на формному циліндрі офсетної машини, зволожувального розчину в офсетних друкарських машинах, шорсткості поліграфічних матеріалів.

Наведено приклади моделювання елементів фотометричних та допоміжних схем засобами програми Multisim та їх розрахунок засобами мови програмування Delphi.

614 Охорона здоров′я та гігієна. Попередження нещасних випадків

 

Бєгун В.В.       Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): навч. посіб./ В.В. Бєгун, І.М. Науменко.- К., 2004.- 328 с.

Навчальний посібник з першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності", блок змістовних модулів "Забезпечення соціальної, природної та техногенної безпеки". На сучасному рівні знань викладено методологію оцінки ризику та людського чинника, що складає теоретичну передумову переходу на систему аналізу та управління ризиками як основу регулювання безпеки населення і територій, забезпечення гарантованого рівня безпеки громадянина, суспільства. Наведено приклади застосування метода  IRRAS для ідентифікації побутових, природних та техногенних джерел небезпек.

 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля

 

 Гавенко С.       Проектування поліграфічних і пакувальних виробництв: навч. посіб./ Світлана Гавенко, Марта Лабецька.- Львів: Українська академія друкарства, 2021.- 216 с.

 

Навчальний посібник присвячений методологічним і прикладним аспектам проектування поліграфічних підприємств, які виготовляють різноманітну друковану продукцію та паковання.

Описуються при складні  аспекти структурних та логістичних зв'язків між основними та допоміжними технологічними ланками на етапах друкарського, брошурувально-палітурного та оздоблювального виробництв.

Розглядаються варіанти проектування різноманітної друкованої продукції та паковань з урахуванням новітніх технолог7ій, устаткування та матеріалів, які використовує сучасна поліграфічна та пакувальна галузі.

 

Голубник Т.С.       Спеціальні технології та системи оперативної поліграфії: навч. посіб./ Т.С. Голубник.- Львів: Українська академія друкарства, 2021.- 270 с.

У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни "Спеціальні технології та системи оперативної поліграфії". Розглянуто процеси цифрового друку, офсетний друк на малоформатних машинах, спеціальні види друку, оздоблювальні та брошурувально - палітурні процеси оперативної поліграфії. Для кращого  закріплення матеріалу в кінці кожної теми передбачено перелік контрольних питань.

 

 

 

Інформаційна технологія кольороподілу зображення: монографія/ Богдан Ковальський, Наталія Занько, Надія Писанчин, Віталій Семенів. - Львів: Українська академія друкарства, 2020. - 300с.

 Монографія присвячена технологічним основам додрукарської підготовки ілюстраційного матеріалу. Розроблено інформаційну технологію кольороподілу на основі нових методів цифрової обробки кольорових зображень з урахуванням технологічних характеристик друкарського процесу.

 

 

Репета В.Б.       Флексографічний друк етикетки УФ-фарбами : забезпечення якості процесу: монографія/ Репета В.Б.- Львів: Українська академія друкарства, 2021.- 272 с.

 

У монографії висвітлено сучасний стан та особливості технологій флексографічного друку етикеткової продукції УФ-фарбами. Висвітлено розроблену методологію забезпечення якості технологічного процесу  флексографічного друку УФ-фарбами, спираючись на експериментальні дослідження впливу властивостей матеріалів і технологічних режимів на проходження процесу друкування на вузькорулонних флексографічних машинах та дослідження впливу виокремлених факторів на процеси вимивання флексографічних форм, друкування та оздоблення відбитків флексографічного друку з використанням основ теорії нечітких множин для одержання кількісних показників якості процесів. Досліджено вплив поверхневої енергії субстратів на процес фарбопередачі, оптичні і експлуатаційні показники відбитків, формування УФ-лакових рельєфних елементів при їх оздобленні.

 

738 Художня кераміка. Гончарство

 

Цифрова колекція художнього музею. Порцеляна: альбом-каталог : з зібрання Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна ( XVIII - XX ст.).- Миколаїв, 2021.- 120 с.- на укр. і англ. мовах.

Даний каталог презентує музейне зібрання групи обліку 2декоративно-ужиткове мистецтво: порцеляна", яка є складовою частиною колекції Миколаївського обласного художнього музею ім В.В.Верещагіна.

Видання каталогу та оцифрування музейних предметів було здійснено завдяки державній програмі підтримки закладів культури , впровадженої Українським культурним фондом та комунальній установі Миколаївської міської ради "Агенція розвитку Миколаєва". В рамках проекту "Цифрова колекція художнього музею: Фарфор" музей надав для оцифрування 302 одиниці порцелянових виробів. Для друкованого каталогу було відібрано 121 експонат.

 

76 Графічні мистецтва. Естамп. Графіка

Духовна велич : меморії видатних українців. Наукова реставрація до 30-річчя Незалежності України: каталог виставкового проєкту (Київ, 17 серпня - 10 жовтня 2021 року).- К.: ННДРЦУ, 2021.- 288 с.

 

 

Каталог відреставрованих меморій видатних  українських діячів ХУІІ-ХХст. включає особисті речі, малярські, графічні твори, документальні пам'ятки, світлини, прижиттєві видання, книги з родинних бібліотек, одяг, меблі, предмети домашнього вжитку, що слугували непересічним особистостям - державним та громадсько-політичним діячам, вченим, письменникам, художникам, акторам, композиторам. У каталозі висвітлено результати унікальної творчої відповідальної праці художників-реставраторів.

 

 

Мудрак М. Образний світ Георгія Nарбута і творення українського бренду/ Мирослава Мудрак. - К.: RODOVID,2021. -159с.  

 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави

 

Український театральний костюм ХХ-ХХІ століть. Ескізи/ ГО "Галерея сценографії" ; Музей театрального музичного та кіномистецтва України ;.- Львів ; Київ ; Харків: Видавець Олександр Савчук, 2021.- 128 с.

 Цей художній альбом презентує різноманіття та розвиток театрального костюма та графіки впродовж 100 років на прикладі ескізів найяскравіших художників-сценографів України.

Значна частина представлених у виданні робіт зберігається у фондах Музею театрального, музичного та кіномистецтва України, який славиться своєю величезною колекцією української сценографії. Деякі ескізи публікуються вперше, інші ж добре впізнаваними "візитними картками українського мистецтва".

На сторінках видання представлено роботи 22 художників різних поколінь і мистецьких кіл: як визнаних класиків української сценографії, так і сучасних художників, які працюють із театральним костюмом вже у ХХІ столітті.

 

 

 

930 Історична наука. Історіграфія

Малоросійський приказ. Описи фонду №229 Російського державного архіву давніх актів/ упоряд. Т.Г. Таїрова-Яковлєва.- К.: Кліо, 2021.- 496 с.- (Джерела; т. І).

 

У книжці опубліковано описи Малоросійського приказу, що зберігаються в Російському державному архіві давніх актів. Описи, укладені упродовж ХVIII - XX ст., дають вичерпне уявлення про склад фонду, хронологічні межі й специфіку збережених документів. Публікацію описів супроводжують вступні статті, коментарі та індекси.

 

 

Малоросійські справи. Описи фонду №124 Російського державного архіву давніх актів/ упоряд. Т.Г. Таїрова-Яковлєва.- К.: Кліо, 2021.- 652 с.- (Джерела; т. ІІ).

У книзі опубліковано описи фонду 124 "Малоросійські справи", що зберігаються в Російському державному архіві давніх актів. До нього увійшли матеріали Посольського приказу, Малоросійського приказу, Посольської канцелярії та Колегії закордонних справ. Описи укладені впродовж ХVIII - XX ст., дають змогу ознайомитися зі складом фонду, окреслюють хронологічні рамки та розкривають специфіку збережених документів. Видання супроводжується вступними статтями, коментарями та індексами. книжка продовжує серію публікацій описів фондів РДАДА, що стосуються історії України раннього нового періоду.

 

 

 

Батуринський архів та інші документи з історії українського гетьманства 1690-1709 рр./ упоряд. Т.Г. Таїрова-Яковлєва.- К.: Кліо, 2021.- 344 с.- (Джерела; т. ІІІ).

 

 

До видання увійшли документи, що стосуються історії Українського гетьманства 1690-1709рр., зокрема корпус так званого Батуринського архіву, вивезеного О,Д, Меньшиковим з гетьманської резиденції в 1708р., що збереглися в архівах Санкт-Петербурга і Москви. Документи являють собою вхідну канцелярію І.С.Мазепи - єдиний гетьманський архів кінця ХVII - початку XVIII ст., що дійшов до наших днів. Крім того представлено оригінали й копії універсалів І.С.Мазепи, які не увійшли до сучасного українського видання універсалів або увійшли з різночитаннями. Видання доповнене словником, покажчиками імен та географічних назв, хронологічним покажчиком документів.

 

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире