ІІ півріччя 2016

0 – Загальний відділ

Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 821. Автоматика, вимірювання та керування. – Л. : НУ ЛП, 2015. – 147 с.

Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 820. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. - Л. : НУ ЛП, 2015. - 123 с.

Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 834. Електроненергетичні та електромеханічні системи. - Л. : НУ ЛП, 2015. - 103 с.

Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 829. Інформаційні системи та мережі. – Л. : НУ ЛП, 2015. – 183 с.

Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 832. Інформаційні системи та мережі. – Л. : НУ ЛП, 2015. – 407 с.

Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 831. Інформатизація вищого навчального закладу . – Л. : НУ ЛП, 2015. – 103 с.

Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 830. Комп’ютерні системи та мережі . – Л. : НУ ЛП, 2015. – 179 с.

Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 826. Комп’ютерні науки та інформаційні технології . – Л. : НУ ЛП, 2015. – 363 с.

Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 833. Логістика . – Л. : НУ ЛП, 2015. – 175 с.

Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 822. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванн. - Л. : НУ ЛП, 2015. - 467 с.

Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 824. Юридичні науки . – Л. : НУ ЛП, 2015. – 467 с.

Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 825. Юридичні науки . – Л. : НУ ЛП, 2015. – 363 с.

Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 827. Юридичні науки . – Л. : НУ ЛП, 2015. – 303 с.

Квалілогія книги : збірник наукових праць. Вип. 1(27). - Л. : УАД, 2015. - 151 с.

Квалілогія книги : збірник наукових праць. Вип. 2(28). - Л. : УАД, 2015. - 149 с.

Квалілогія книги : збірник наукових праць. Вип. 1(25). - Л. : УАД, 2014. - 101 с.

Квалілогія книги : збірник наукових праць. Вип. 2(26). - Л. : УАД, 2014. - 106 с.

Шевченко О.В. Розвиток торговельної документації в Україні : документознавчий аспект : монографія /О.В.Шевченко. - Полтава : Копі-центр, 2016. - 304 с.

Балабанова Л.В. Управління збутовою політикою : навч. посіб. /Л.В.Балабанова, Ю.П.Митрохіна. - К. : ЦУЛ, 2016. - 240 с.

Безверхий К.В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія /К.В.Безверхий, Т.В.Бочуля. - К. : ЦУЛ, 2014. - 184 с.

Відтворення зображень растровими скануючими пристроями : навч. посіб. /Б.М.Гавриш, Б.В.Дурняк, О.В.Тимченко, О.В.Ющик. - Л. : УАД, 2016. - 180 с.

Должанський І.З. Бізнес-план : технологія розробки : навч. посіб. /І.З.Должанський, Т.О.Загорна. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2016. - 384 с.

 

3 – Суспільні науки

Академічна чесність сталого розвитку університету /за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхіова - К. : Таксон, 2016. - 234 с.

Алієва-Барановська В.М. Глобальний бізнес : навч. посіб.-довідник /В.М.Алієва-Барановська, І.І.Дахно. - К. : ЦУЛ, 2016. - 560 с.

Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. /за заг. ред. І.В.Сіменко, Т.Д.Косової. - К. : ЦУЛ, 2016. - 384 с.

Данилович-Кропивницька М.Л. Макроекономіка : навч. посіб. /М.Л.Данилович-Кропивницька, П.І.Стецюк, І.О.Тивончук. - Л. : НУ ЛП, 2014. - 292 с.

Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конференції (18 - 20 травня2016 р. м.Львів) /упор. А.М.Штангрет. - Л. : УАД, 2016. - 126 с.

Економічна теорія : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2015. - 224 с.

Ігнатєва І.А. Корпоративне управління : підручник /І.А.Ігнатєва, О.І.Гарафонова. - К. : ЦУЛ, 2016. - 600 с.

Міжнародна економіка : підручник /за ред. Ю.Г.Козака, Д.Г.Лук’яненка, Ю.В.Макогона. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2016. - 560 с.

Національна економіка : навч. посіб. /за ред. В.М.Тарасевича. - К. : ЦУЛ, 2016. - 280 с.

Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект) : навч. посіб. /І.О.Грозинська, С.Г.Нездоймінов, О.В.Гусєва та ін. - К. : ЦУЛ, 2016. - 264 с.

Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. /Н.М.Тюріна, Н.С.Карвацька. - К. : ЦУЛ, 2016. - 408 с.

Тягунова Н.М. Підприємництво і бізнес-культура : кредитно-модульний курс : навч. посіб. /Н.М.Тягунова, О.А.Спориш. - К. : ЦУЛ, 2014. - 118 с.

Чевганова В.Я. Проектний аналіз : навч. посіб. /В.Я.Чевганова, В.В.Биба, А.С.Скрильник. - К. : ЦУЛ, 2014. - 258 с.

Шалева О.І. Електронна комерція : навч. посіб. /О.І.Шалева. - К. : ЦУЛ, 2016. - 216 с.

 655 – Поліграфія

Зацерковна Р. Технологія трафаретного друкування та пакування з біорозкладальних плівкових матеріалів : монографія /Р.Зацерковна, В.Коротка. - Л. : Ліга-Прес, 2015. - 150 с.

Наукові записки : наук.-техн. зб. № 1 (52) /Українська академія друкарства. - Л. : УАД, 2016. - 344 с.

Наукові записки : наук.-техн. зб. № 3 (48) /Українська академія друкарства. - Л. : УАД, 2014. - 119 с.

Наукові записки : наук.-техн. зб. № 4 (49) /Українська академія друкарства. - Л. : УАД, 2014. - 165 с.

Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників, аспірантів (16 - 20 лютого 2015 р.) : тези доповідей. - Л. : УАД, 2015. - 234 с.

Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. № 3 (67) /Українська академія друкарства. - Л. : УАД, 2014. - 111 с.

Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. № 4 (68) /Українська академія друкарства. - Л. : УАД, 2014. - 99 с.

Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. № 1 (69) /Українська академія друкарства. - Л. : УАД, 2015. - 163 с.

Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. № 2 (70) /Українська академія друкарства. - Л. : УАД, 2015. - 159 с.

Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. № 1 (71) /Українська академія друкарства. - Л. : УАД, 2016. - 306 с.

Хведчин Ю.Й., Угрин Я.М., Регей І.І.: Основи пакувальної справи. Загальні відомості. Навчально-методичний посібник - Л. УАД, 2016 - 142с.

Дурняк Б.В.: Керування намотувальними механізмами рулонних ротаційних машин / Б.В. Дурняк, О.М. Сорочинський, А.А. Забрамний. - Л. УАД, 2016.- 176 с.

 

 6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні : наук.-техн. зб. Вип. 49. - Л. : НУ ЛП, 2015. - 117 с.

Антикризові технології в управлінні економічною безпекою підприємства : монографія /за заг. ред. А.М.Штангрета. - Л. : УАД, 2016. - 249 с.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий та наук.-техн. зб. Вип. 76. - Л. : НУ ЛП, 2015. - 165 с.

Виноградова М.О. Аудит : навч. посіб. /М.О.Виноградова, Л.І.Жидєєва. - К. : ЦУЛ, 2014. - 654 с.

Волкова І.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. /І.А.Волкова, М.В.Реслер, О.Ю.Калініна. - К. : ЦУЛ, 2016. - 304 с.

Економічна безпека підприємства : підручник /А.М.Штангрет, М.М.Караїм та ін. - Л. : УАД, 2016. - 284 с.

Звітність підприємства : підручник /М.І.Боднар, Ю.А.Верига, М.М.Орищенко та ін. - К. : ЦУЛ, 2016. - 570 с.

Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. /Т.М.Іванюта, А.О.Заїчковський. - К. : ЦУЛ, 2016. - 256 с.

Корягіна С.В. Маркетинговий аудит : навч. посіб. /С.В.Корягіна, М.В.Корягін. - К. : ЦУЛ, 2014

Македон В.В. Бізнес-планування : навч. посіб. /В.В.Македон. - К. : ЦУЛ, 2016. - 236 с.

Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) : практ. посіб. /упоряд. К.В.Безверхий. - К. : ЦУЛ, 2016. - 249 с.

Окландер М.А. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. /М.А.Окландер, М.В.Кірносова. - К. : ЦУЛ, 2016. - 208 с.

Пасічник М.С. Документознавство : навч. посіб. /М.С.Пасічник, І.В.Голод, Г.З.Гірняк. - Л. : УАД, 2016. - 392 с.

Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності : підручник /Л.Е.Піскунова, В.А.Прилипко, Т.О.Зубок. - К. : Академія, 2014. - 224 с.

Сусіденко О.В. Фінансова безпека підприємства : теорія, методи, практика : монографія /О.В.Сусіденко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 128 с.

Теоретико-методичні засади формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою машинобудівного підприємства : монографія /за заг. ред. А.М.Штангрета. - Л. : УАД, 2016. - 230 с.

Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. /Г.І.Філіна. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : ЦУЛ, 2016. - 320 с.

Фінансова безпека машинобудівного підприємства : методичні засади формування та забезпечення : монографія /за заг. ред. А.М.Штангрета. - Л. : УАД, 2016. - 226 с.

7 - Мистецтво

Жеплинська О. Мистецька шевченкіана (1829 - 1940) Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького : альбом-каталог. - Л. : Нац. музей у Львові ім. А.Шептицького, 2015. - 168 с.

81 - Мовознавство

Англо-український, українсько-англійський словник : 60000 слів. - 2-ге вид., стереотип. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 640 с.

Якубовська М.С. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. /М.С.Якубовська. - Л. : УАД, 274 с.

9 - Географія. Історія

Берест І.Р. Перша світова війна на землях Східної Галичини і Західної Волині : люди, події, факти : монографія /І.Р.Берест. - Л. : УАД, 2015. - 324 с.

Пасічник М.С. Історія України : розвиток державності та культури : навч. посіб. /М.С.Пасічник. - 3-тє вид., допов. - Л. : УАД, 2016. - 640 с.

Салагуб І. З прожитого : спогади, нариси, особистості. - Л. : Ліга Прес,2015. - 61 с.

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире