І квартал 2016

3 - Суспільні науки

Гузела О.І. Виробниче підприємництво : навч. посібник для студентів напряму "Видавничо-поліграфічна справа" /О.І.Гузела, І.П.Босак. - Л.: УАД, 2011. - 380 с.

Гузела О.І. Основи виробничого підприємництва : навч. посібник /О.І.Гузела, І.П.Босак. - Л.: УАД, 2010. - 328 с. 

Кириченко О. Банківський менеджмент : навч. посібник для внз/ О.Кириченко, І.Гіленко, А.Ятченко. - К.: Основи, 1999. - 672 с.

Крамченко Л.І. Економічна статистика : навч. посібник /Л.І.Крамченко, Н.П.Лутчин, Б.С.Москаль. - 2-ге вид., випр. і доп. - Л.: Новий Світ-2000, 2007. - 364 с. 

Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : монографія. - Л.: ВЦ ЛНУ ім. Ів. Франка, 2001. - 608 с. 

Макроекономіка : навч. посібник /керівник авт. кол. та наук. ред. канд. економ. наук, доц. Буряк П.Ю. - Л.: ІНТЕРЕКО, 2001. - 448 с. 

Манів З.О. Регіональна економіка : навч. посібник /З.О.Манів, І.М.Луцький, С.З.Манів. - Л.: Магнолія 2006, 2009. - 638 с. 

Марцин В.С. Економіка торгівлі : підручник. - К.: Знання, 2006. - 402 с. 

Мікула Надія. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво : монографія. - Л. : ІРД НАН України, 2004. - 395 с.

Мочерний С.В. Політична економія : навч. посібник /С.В.Мочерний, Я.С.Мочерна. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. - 688 с. - (Вища освіта ХХІ століття)

Мочерний С.В. Політекономія : підручник /С.В.Мочерний, Я.С.Ларіна. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 392 с. - (Вища освіта ХХІ століття) 

Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2005. - 240 с. 

Панчишин С. Макроекономіка : навч. посібник для вищих навчальних закладів. - Вид. 3-тє, стереотип. - К.: Либідь, 2005. - 616 с. 

Пістун І.П. Охорона праці (Психологія безпеки) : навч. посібник /І.П.Пістун, А.П.Березовецький, А.Ю.Трач. - Л.: Тріада плюс, 2010. - 476 с. 

Семенов Г.А. Економіка підприємства : навч. посібник /Г.А.Семенов, М.О.Панкова, А.Г.Семенов. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с. 

 6 – Прикладні науки. Медицина. Техніка 

Васильков В.Г. Організація виробництва : навч. посібник. - Вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2008. - 524 с.

Кулаковська Л.П. Основи аудиту /Л.П.Кулаковська, Ю.В.Піча : навч. посібник. - К. ; Л. : Каравела ; Новий Світ-2000, 2002. - 504 с. 

Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік : теорія, практика, тренінг : навч. посібник. - Л.: Новий Світ-2000, 2010. - 680 с.

 

 

Чебанов Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік : посібник /Н.В.Чебанова, Ю.А.Василенко. - К.: ВЦ Академія, 2002. - 672 с. - (Альма-матер)

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире