Правила користування

Правила користування комп'ютерним читальним залом

1. Загальні положення

1.1 Комп’ютерний читальний зал – структурний підрозділ Бібліотеки УАД. Основним завданням читального залу є повне й оперативне задоволення інформаційних потреб читачів Бібліотеки, шляхом впровадження новітніх комп’ютерних технологій, а також надання доступу до періодичних друкованих видань, передплачених бібліотекою.

1.2 Користування комп’ютерним читальним залом, Бібліотекою академії безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до постанов Кабінету Міністрів України. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується керівником академії.

2. Права та обов’язки читачів. Умови та порядок надання інформаційних послуг

2.1 Право користування комп’ютерним читальним залом Бібліотеки мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів академії, учні ліцеїв, коледжів та гімназій, що мають угоду про співробітництво з вузом.

2.2 Читачі мають право: 

• отримувати в тимчасове користування періодичні видання, передплачені Бібліотекою;

• доступу до електронних каталогів і картотек Бібліотеки;

• доступу до повнотекстових баз даних; 

• користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються Бібліотекою.

2.3 Обслуговування проводиться при наявності читацького квитка.

2.4 Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

2.5 Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.

2.6 Для роботи з комп’ютером читач повинен володіти навичками роботи з операційною системою Windows, її стандартними додатками та Веб-браузером; 

2.7 Читач не має права:

• порушувати робочу обстановку, заважати працювати іншим читачам;

• приступати до роботи за комп'ютером без дозволу співробітника Бібліотеки; 

• переміщувати процесорний блок комп'ютера; 

• вилучати будь-які файли на комп'ютері та встановлювати власне програмне забезпечення; 

• використовувати комп'ютер для потреб, не пов'язаних з пошуком і отриманням науково-інформаційних ресурсів. 

2.8 Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до комп’ютерної техніки читального залу Бібліотеки, а також до творів друку, одержаних із фондів Бібліотеки – повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення Бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів, не робити в ній ніяких поміток, не виривати та не загинати сторінки.

2.9 Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався останній.

2.10 Читачі повинні дотримуватись тиші в читальних залах Бібліотеки.

2.11 За порушення правил користування комп’ютерним читальним залом Бібліотеки читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією Бібліотеки.

3. Зобов'язання Бібліотеки по обслуговуванню читачів

3.1 Бібліотека організовує диференційоване обслуговування читачів в комп’ютерному читальному залі.

3.2 Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.3 Надає інформаційну допомогу при користуванні електронним каталогом, повнотекстових баз.

3.4 Консультує читачів щодо наявних у Бібліотеці та передплачених нею онлайнових інформаційних ресурсів (консультації з питань роботи з операційною системою Windows, її стандартними додатками, Веб-браузером, а також з питань запису отриманої інформації на носії не надаються).

3.5 Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів академії, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

3.6 Надає читачам широку інформацію про платні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире