ІІ квартал 2016

0 – Загальний відділ

Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 802. Автоматика, вимірювання та керування. – Л. : НУ ЛП, 2014. – 103 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 798. Електроніка / відп. ред. С.Убізький. – Л. : НУ ЛП, 2014. – 135 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 814. Інформаційні системи та мережі. – Л. : НУ ЛП, 2015. – 543 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 805. Інформаційні системи та мережі. – Л. : НУ ЛП, 2014. – 463 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». №  803. Інформатизація вищого навчального закладу . – Л. : НУ ЛП, 2014. – 95 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 828. Комп’ютерні системи проектування : Теорія і практика . – Л. : НУ ЛП, 2015. – 91 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 808. Комп’ютерні системи проектування : Теорія і практика . – Л. : НУ ЛП, 2014. – 103 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 806. Комп’ютерні системи та мережі . – Л. : НУ ЛП, 2014. – 315 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 800. Комп’ютерні науки та інформаційні технології . – Л. : НУ ЛП, 2014. – 287 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 811. Логістика . – Л. : НУ ЛП, 2014. – 455 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 819. Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку . – Л. : НУ ЛП, 2015. – 475 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 815. Проблеми економіки та управління . – Л. : НУ ЛП, 2015. – 279 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 804. Фізико-математичні науки . – Л. : НУ ЛП, 2014. – 186 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 787. Хімія, технологія речовин та їх застосування . – Л. : НУ ЛП, 2014. – 479 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 813. Юридичні науки . – Л. : НУ ЛП, 2015. – 379 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 810. Юридичні науки . – Л. : НУ ЛП, 2014. – 251 с.
Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 807. Юридичні науки . – Л. : НУ ЛП, 2014. – 255 с.
Квалілогія книги. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрів, аспірантів : матеріали конференції (27 лютого 2014 року) / МОН України ; УАД. – Л.: УАД, 2014. – 114 с.
Ольга Кобилянська : до 150-ї річниці з дня народження : бібліографічний покажчик /уклад. Н.І.Горюнова, В.І.Ткач, Н.М.Загородна. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 440 с. – (Буковина)
Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель (з матеріалів газети «Буковина») : бібліографічний покажчик. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 104 с.
Чернівецьки національний університет ім. Ю.Федьковича в незалежній Україні : до 140-річчя від дня заснування : бібліографічний покажчик /МОН України. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 512 с.
Хамула О.Г. Scribus – програма верстання для видавничих систем : навч. пос. /О.Г.Хамула, Л.І.Дмитрів. – Л. : Світ, 2015. – 240 с.

2 – Релігія. Теологія

Королевське Євангеліє 1401 року : дослідження і матеріали до факсимільного видання /упоряд. О.І.Сопко(Долгош). – факсимільне видання. – Ужгород Гражда, 2015
Національна ідея : Гуманітарно-освітня концепція Митрополита Андрея Шептицького : матеріали IV науково-практичної конференції № листопада 2015 року /українське товариство «Просвіта» ім. Т.Шевченка. – Л. : УАД, 2015. – 160 с.


3 – Суспільні науки

Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Вип. 27. – Л. : НУ ЛП, 2015. – 167 с.
Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах : монографія /за заг. ред. А.М.Штангрета, А.П.Левітської. – Л. : УАД, 2015. – 506 с.
Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 – 21 листопада 2015 р. ; Львів) /упоряд. А.М.Штангрет. – Л. : УАД, 2015. – 168 с.
Новація умов трудового договору : монографія. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 184 с.
Становлення та розвиток андрагогіки в Україні (кінець ХІХ – ХХ ст.) : монографія. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 464 с.

 

5. Фізика

Фізика. Електрика і магнетизм: С.В.Мягкота, О.М.Вовк, А.С.Пушак, Т.М.Демків Навчальний посібник для студентів нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів, Львів 2016. -200 с.

 

 

 

6 – Прикладні науки. Медицина. Техніка

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : наук.-техн. зб. Вип.. 48 /відп. ред. З.А.Стоцький. – Л. : НУ ЛП, 2014. – 155 с.
Механізми активізації продажу товарів підприємствам торгівлі : монографія /І.П.Міщук, Н.Г.Міщенко та ін. – Л. : УАД, 2015. – 516 с.

655 – Поліграфія

Гавенко С. Поліграфічні технології маркування продукції шрифтом Брайля : монографія /С.Гавенко ; МОН України : УАД. – Л. : Ліга-Прес, 2014. – 140 с.
Клуб львівських поліграфістів : відновлені традиції друкарських товариств /Б.В.Дурняк, Е.Т.Лазаренко, В.З.Маїк та ін. – Л. : УАД, 2016. – 88 с.
Маїк В.З. Теоретичні та практичні аспекти технології холодного тиснення фольгою : монографія /В.З.Маїк, Л.М.Ясінська-Демрі, В.М.Юзевич. – Л. : УАД, 2015. – 108 с.
Технології виготовлення пластикових карток : монографія /В.З.Маїк, М.Ф.Ясінський, Ю.М.Румянцев, І.І.Конюхова. – Л. : УАД, 2015. – 144 с.

7 – Мистецтво

Забашта Р. Образ оленя в християнському мистецтві на теренах України (середньовіччя – ранній Новітній час) /НАН України : ІМФЕ ім. М.Рильського. – К., 2014. – 176 с.
Українське образотворче мистецтво : імена, життєписи, твори ХІ – ХХІ ст. /І.В.Голод, І.В.Козак, Я.О.Кравченко та ін. – Х. : Факт, 2013. – 720 с.

821 – Художня література

Альманах «Salve» : поетична та прозова збірка. – Л. : Ліга-Прес, 2015. – 154 с.
Пісний Б. Ангели Майдану. – Дрогобич-Львів : Відродження, 2014. – 278 с.
Трач І. Прощаюсь і живу : поезії. – Л. : Українські технології, 2014. – 60 с.

9 – Географія. Історія

Наш край Любачівщина. Вип. 9 /ред. Ю.Судин, А.Судин. – Л. : Растр-7, 2015. – 100 с.
Судин Ю. Люблинці Старий і Новий нап стежках історії. – Л. : СПОЛОМ, 2015. – 192 с.