ІІ квартал 2015

0 – Загальний відділ

Голуб И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию. - М.: Айрис-пресс, 2004. - (Высшее образование) ISBN 5-8112-0509-0

Апатова Н.В. Інформатика для економістів : підручник / Н.В.Апатов, О.М.Гончарова, Ю.Ю.Дюлічева. - К.: ЦУЛ, 2011.- 464 с. ISBN 978-611-01-0159-2

Козловський А.В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології : навчальний посібник / А.В.Козловський, Ю.М.Панчишин, Б.В.Погріщук. - 2-ге вид., стер.- К.: Знання, 2012. - 463 с. ISBN 978-617-07-0032-2

1 – Філософія. Психологія

Черній А.М. Філософія : навч. посібник для самостійної роботи студента. - К.: Академвидав, 2011. - 392 с. - (Сам!) ISBN 378-617-572-025-8

3 – Суспільні науки

Горун О.В. Теорія держави і права : навч. посібник /О.В.Горун, Н.В.Камінська, О.В.Фатхутдінова. - К.: КНТ, 2011. - 688 с. ISBN 978-966-372-661-7

Скоморович І.Г. Історія грошей і банківництва : навч. посібник / Ш.Г.Скоморович, С.І.Кубів, Т.П.Вербицька. - Л.: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2003. - 391 с. ISBN 966-7910-22-0

5 – Математика та природничі науки

Лось В.М. Математика : навчаємо міркувати : розв’язування нестандартних задач : навч. посібник / В.М.Лось, В.П.Тихієнко. - К.: Кондор, 2005. - 312 с. ISBN 966-7982-81-5

 

Кривий С.Л. Дискретна математика : підручник для студ. вищих навч. закладів. - Чернівці-Київ : Букрек, 2014. - 568 с. ISBN 978-966-399-550-2

 

Ольховий І.М. Короткий курс опору матеріалів : навч. посібник / І.М.Ольховий, Б.М.Стасюк, В.З.Станкевич. - Л.: НУ Львівська політехніка, 2004. - 196 с. - (Дистанційне навчання, №18) ISBN 966-553-379-7

 

Теоретична механіка : навч. посібник / за ред. В.М.Булгакова, І.С.Кучеренка. - К.: Хай-Тек Прес, 2011. - 608 с. ISBN 978-966-2143-57-7

 

Хімія : навч. посібник / А.В.Голубєв, В.І.Лисін, І.В.Коваленко та ін. - К.: Кондор, 2013. - 578 с. ISBN 978-966-2781-41-0

 

Хімія : для університетів : повний курс в одному томі : підручник / В.К.Яцимирський, В.О.Павленко, І.О.Савченко та ін. - К., Ірпінь: Перун, 2010. - 432 с. ISBN 978-966-569-276-8

6 – Прикладні науки. Медицина. Техніка

Котлобулатова І. Книгарі та книгарні в минулому Львова. - Л.: Аверс, 2005. - 240 с. ISBN 966-8386-26-4

Черниш Н. Основи культури видання : навч.-методич. посібник для студентів спец. "Видавнича справа та редагування". - Л.: УАД, 2013. - 144 с. ISBN 978-966-322-987-2

7 – Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

Бриджмен Джордж. Конструктивная анатомия : руководство по рисованию фигуры человека. - М.: Эксмо, 2012. - 352 с. ISBN 978-5-699-57057-7

 8 – Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство

Зінов’єва Л.О. Англо-український, українсько-англійський словник : 101000 слів. - Харків: Торсінг плюс, 2013. - 768 с. ISBN 978-611-030-034-6

Франко І. Украдене щастя. - Харків: Фоліо, 2012. - 639 с. - (Шкільна бібліотека укр. та світ. літератури) ISBN 978-966-03-5461-6

 9 – Географія. Біографії. Історія

 

Коваленко О. Таємниця тризуба. - Л.: Сполом, 2011. - 286 с. ISBN 978-966-665-611-0