ІІІ квартал 2015

6 – Прикладні науки. Медицина. Техніка

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий наук.-техн. зб. Вип. 75. - Львів : Вид-во НУЛП, 2014. - 139 с.

Петрів І.М. Технологія та обладнання для виготовлення флексографічних друкарських форм : навчальний посібник / І.М.Петрів, Ю.В.Косінов. - Львів : УАД, 2015. - 90 с. ISBN 978-966-322-454-1

Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості продукції на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі : навч.-метод. посіб. /А.М.Штангрет, В.В.Мартинів, Я.В.Котляревський, У.М.Ніконенко. - Львів : УАД, 2015. - 392 с.

Скальський В.Р. Підвищення ресурсу зубчастих і черв’ячкових передач : монографія /В.Р.Скальський, Р.А.Ярема. - Львів : УАД, 2014. - 192 с.

Формування стратегії соціально-економічного розвитку вдосконалення організації обліку й аудиту підприємницьких структур видав.-поліграф. галузі (26 - 28 лист. 2014 р., м.Львів) : матеріали ІІ Всеукраїн. наук.-практ. інтернет-конф. - Львів : УАД, 2014. - 84 с.

Холод З.М. Бухгалтерський облік у поліграфії : навч. пос. /З.М.Холод, І.І.Малярчук. - Львів : УАД, 2015. - 288 с.

Черниш Н. Основи культури видання : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Видавнича справа та редагування" /Н.Черниш. - Львів : УАД, 2013. - 144 с.

7 – Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

Літопис Національного музею у Львові ім. А.Шептицького. Вип. 10(15). - Львів : Нац. музей у Львові ім. А.Шептицького, 2014. - 192 с.

Термографія і термометрія, метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань : Міжнар. наук.-техн. конф. : Системи-2013 : тези доп. 23 - 27 вер. 2013. - Львів : НУ ЛП, 2013. - 244 с.

Фоменко Д. Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII-XIX ст. у фондах Нац. бібліотеки України ім.В.І.Вернадського : каталог /Д.Фоменко, І.Цинковська, Г.Юхимець. - К.: Академперіодика, 2014. - 359 с.

 

8 – Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство

Зінов’єва Л.О. Англо-український , українсько-англійський словник : 101000 слів. - Харків : Торсінг плюс, 2013. - 768 с.

Жінка. Весна. Краса : збірка поезій. - Львів : УАД, 2012. - 96 с.

Про Миколу Старовойта. - Львів : УАД, 2014. - 215 с.

Формування комунікативної культури як основи професійної компетентності студентів заочної форми навчання ВНЗ технічного профілю : метод рекомендації /розроб. М.С.Якобовської ; каф. українознавства, діловодства та інформаційної діяльності. - Львів : УАД, 2014. - 272 с.

Франко І. Украдене щастя. - Харків : Фоліо, 2012. - 639 с. - (Шкільна б-ка укр. та світ. літ-ри)

9 – Географія. Біографії. Історія

Бойко О.Д. Історія України : підруч. - 5-те вид., доповн. - К.: Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма Матер)

Козерод О.В. Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії : монографія. - К.: Радуга, 2014. - 192 с.

 

Якимович Б. Україна та українці : події далекі та близькі : вибрані праці /ЛНУ ім. Ів.Франка ; Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного. - Львів, 2014. - 1086 с.