IV квартал 2015

0 – Загальний відділ

Бубліченко С.В. Математичні моделі керування електромеханічними перетворювачами спеціального призначення : монографія. - К.: Конус-Ю, 2014. - 245 с.

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №779 : Проблеми економіки та управління. - Львів : НУ ЛП, 2014. - 235 с.

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №795 : Філософські науки. - Львів : НУ ЛП, 2014. - 115 с.  

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №783 : Інформаційні системи та мережі. - Львів : НУ ЛП, 2014. - 543 с.

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №784 : Держава та армія. - Львів : НУ ЛП, 2014. - 287 с.

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №785 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. - Львів : НУ ЛП, 2014. -131 с.

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №786 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. - Львів : НУ ЛП, 2014. - 99 с. 

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №788 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. - Львів : НУ ЛП, 2014. - 111 с.

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №789 : Логістика. - Львів : НУ ЛП, 2014. - 183 с.

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №790 : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. - Львів : НУ ЛП, 2014. - 133 с.

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №792 :Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. - Львів : НУ ЛП, 2014. - 83 с. 

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №794 : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. - Львів : НУ ЛП, 2014. - 343 с.

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №795 :Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. - Львів : НУ ЛП, 2014. - 75 с. 

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №797 : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. - Львів : НУ ЛП, 2014. - 479 с.

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №799 : Проблеми економіки. - Львів : НУ ЛП, 2014. - 207 с.

Вісник національного університету "Львівська політехніка". №801 :Юридичні науки. - Львів : НУ ЛП, 2014. - 237 с. 

Саноцька Христина (1931-1999) : покажчик друкованих праць та архівних матеріалів /НАН України ; ЛННБУ ім. В.Стефаника, 2014. - 138 с.

3 – Суспільні науки

Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні : проблеми та шляхи їх вирішення (15-16 травня 2015р., м.Львів) : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. - Львів: УАД, 2015. - 162 с.

Маркетинг : навч. посіб. /О.М.Барзилович, Л.А.Андросюк, Я.В.Котляревський, А.М.Штангрет. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Львів: УАД, 2013. - 346 с.

Практикум з статистики підприємств видавничо-поліграфічної галузі : навч. посіб./Л.Є.Сухомлин, А.М.Штангрет, Я.В.Котляревський, І.В.Зубрей, З.В.Григорова. - Львів: УАД, 2013. - 224 с.

Практикум з теорії статистики : навч. посіб. / Л.Є.Сухомлин, А.М.Штангрет, Я.В.Котляревський, І.В.Зубрей, З.В.Григорова. - Львів: УАД, 2012. - 168 с.

Стойко О.Я. Фінанси : навч. посіб. /О.Я.Стойко, Д.І.Дема ; за ред. О.Я.Стойка. - К.: Алерта, 2014. - 432 с.

Швайка Л.А. Національна економіка : навч.-метод. посіб /Л.А.Швайка, О.Я.Онещак. - Львів: УАД, 2015. - 164 с.

5 – Математика та природничі науки

Білонога Д.М. Алгебра та геоиетрія : навч. посіб. /Д.М.Білонога, П.І.Каленюк. - Львів: НУ ЛП, 2014. - 380 с.

Веселовська О.В. Вища математика : елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціальне числення функції однієї змінної : навч. посіб. /О.В.Веселовська, М.І.Вовк, Л.В.Гошко. - 2-ге вид., випр. - Львів: НУ ЛП, 2013. - 184 с.

Кривий С.Л. Дискретна математика : підручник. - Чернівці-Київ: Букрек, 2014. - 568 с.

 

Хімія : навч. посіб. /А.В.Голубєв, В.І.Лисін, І.В.Коваленко та ін. - К.: Кондор, 2013. - 578 с.