Довідково-бібліографічний та інформаційний відділ

Бібліографічне забезпечення навчального процесу та наукової діяльності професорсько-викладацького складу академії є одним з пріоритетних завдань довідково-бібліографічного та інформаційного відділу.

Відділ комплектування, наукового опрацювання літератури та організації каталогів

Відділ комплектування, опрацювання літератури та організації каталогів здійснює науково обґрунтоване, повне, актуальне поточне і ретроспективне комплектування та опрацювання книжкових фондів бібліотеки науковою, навчальною, довідковою і літературою відповідно до галузевих напрямів академії.

Відділ книгозберігання та обслуговування читачів

Відділ книгозберігання та обслуговування читачів здійснює бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів – викладачів, студентів академії, а також користувачів із інших навчальних закладів.